• Realizacja projektów miejskich takich jak: budowa chodników, dróg, kanalizacji
  • Renowacja dróg przy obiektach zabytkowych
  • Zagospodarowanie, aranżacja, tworzenie miesjc przyjaznych dla mieszkańców w przestrzeni publicznej (place, skwery, ścieżki w parkach)
  • Przykładowe projekty:
    • - ul. Długa: granit, płyty granitowe, nasadzanie roślin, oświetlenie, montaż ławek
    • - skwer ks. Pieczki: fontanny, kostka kamienna, roślinność
    • - park Jordanowski: plac zabaw, budowa posadzki z kostki brukowej dla dzieci

Szczególną uwagę zwracamy na estetykę i jakość wykonywanych nawierzchni.
Zobacz nasze realizacje