Formularz kontaktowy

    Naucz się zawodu
    i zdobądź pracę
    jako BRUKARZ.

    Nauka trwa 36 miesięcy i kończy się egzaminem czeladniczym, a uzyskany dyplom czeladniczy – brukarza – jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

    Oferujemy stypendium dla wszystkich uczniów !