Nauka zawodu

Zawód BRUKARZ
  • praktyczna nauka zawodu
  • gwarancja zatrudnienia

Przebieg nauki

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy, a po ukończeniu nasi absolwenci mają pewny "fach w ręku".

Wymagania

  • Wiek: 16-18 lat
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • Aktualne badanie lekarskie

Zdobądź tytuł czeladnika w 3 lata!

Nauka zawodu obywa się w dwóch formach:

  • praktycznej w Zakładzie Brukarskim w Raciborzu przy ul. Solnej 25
  • teoretycznej, gdzie młodociany będzie realizował obowiązek dokształcania w formie kursów teoretycznych I, II, III stopnia odbywających się raz w roku, organizowanych przez nasz zakład i CECH Rzemiosł Różnych w Raciborzu