Dyplom "Firma z przyszłością"
Dyplom "Firma z jakością"
Dyplom "Filar Ziemi Raciborskiej"

Naucz się zawodu
i zdobądź pracę
jako BRUKARZ.

Nauka trwa 36 miesięcy i kończy się egzaminem czeladniczym, a uzyskany dyplom czeladniczy – brukarza – jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Oferujemy stypendium dla wszystkich uczniów !