ryn_t.jpg (26424 bytes)
        Kostka brukowa na raciborskim rynku.