47- 400 Racibórz ul. Solna 25    tel. / fax 032/418 15 42  tel. 032/415 39 56     lineani.gif (11170 bytes)        

Bank Spółdzielczy w Raciborzu Nr Konta: 11 8475 0006 2001 0000 5845 0001 
REGON 272500192          NIP 639 - 000 - 04 - 35

           http://www.brukitrawinski.com.pl      e - mail: biuro@brukitrawinski.com.pl 


Racibórz, ul. Zamkowa, tel./fax 032/415 45 49


UWAGA !!!
ABSOLWENCI GIMNAZJUM


ZAKŁAD BRUKARSKI REMIGIUSZ TRAWIŃSKI
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO NAUKI ZAWODU

BRUKARZ
z gwarancją zatrudnienia na czas nieokreślony po zdaniu egzaminu czeladniczego

Nauka zawodu odbywa się w formie:
- praktycznej w Zakładzie Brukarskim w Raciborzu przy ul. Solnej 25,
- teoretycznej, gdzie młodociany będzie realizował obowiązek dokształcania w formie kursów teoretycznych I, II, III stopnia odbywających się raz w roku, organizowanych przez nasz zakład i CECH Rzemiosł Różnych w Raciborzu

Nauka trwa 36 miesięcy i kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed Komisją Izby Rzemieślniczej, a uzyskany dyplom czeladniczy – brukarza – jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Oferujemy stypendium dla wszystkich uczniów !
Warunkiem przyjęcia jest:
- rozmowa kwalifikacyjna,
- pozytywna ocena ze sprawowania na świadectwie gimnazjalnym,
- wiek od 16 do 18 lat ( nie można mieć skończonych 18 lat)

Dokumenty potrzebne do rozpoczęcia nauki zawodu to:
- świadectwo ukończenia gimnazjum,
- wstępne badanie lekarskie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zakładu przy ul. Solnej 25 w Raciborzu lub pod numerem telefonu
32 415 39 56 lub 32 418 15 42


www. brukitrawinski.com.pl
e-mail : biuro@brukitrawinski.com.pl

Ostatnia aktualizacja 18 kwiecień 2017

  

 

  

  

                                             Copyright (c) 2000  Andi. All rights reserved.